Pravila in pogoji nagradne igre “4. Mariborski mestni tek Adidas Continental”

1 . Organizator nagradne igre je Športna zveza Maribor, Davčna številka: 79397182,  Matična številka: 5145490000, Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor, v nadaljevanju organizator.

 1. Namen nagradne igre »4. Mariborski mestni Tek – Adidas Continental« (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija dogodka 4. Mariborski mestni Tek. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju.
 2. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Nagradna igra poteka od 9.8.2019 do 19.8.2019, s serijo nagradnih objav na Facebooku.
 3. Udeleženci nagradne igre sodelujejo z obiskom Facebook strani Športna zveza Maribor, kjer na časovnici v komentar pod objavo z nagradnim vprašanjem zapišejo odgovor in tako s komentarjem sodelujejo v nagradni igri. Vsak posameznik lahko v nagradni objavi sodeluje samo enkrat. Skupno tolikokrat, kolikor nagradnih vprašanj bomo v obdobju nagradne igre zastavili na Facebook strani. Izmed vseh individualnih udeležencev nagradne igre (vsa nagradna vprašanja skupaj) bomo izžrebali enega nagrajenca.
 4. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da je udeleženec na dan žreba prijavljen na 4. Mariborski mestni tek, ali da je na spletni strani www.gibajmaribor.si odgovoril na nagradno vprašanje ter svoje podatke poslal organizatorju.
 5. Nagrada: 1x Adidas tekaške superge Ultraboost. Organizator si pridržuje pravico do zamenjave modela tekaških copat, v kolikor bi bilo to potrebno zaradi usklajevanja številke obuvala nagrajenca ali drugih nepredvidljivih okoliščin.
 6. Izbor nagrajenca bo potekal na sedežu organizatorja nagradne igre in ne bo izveden javno. Izbor nagrajenca bo opravljen tako, da se bo izmed vseh odgovorov pod nagradnimi objavami v času trajanja nagradne igre z računalniškim programom izžrebalo naključnega nagrajenca.
 7. Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani www.gibajmaribor.si in v objavi na Facebook strani Športna zveza Maribor z imenom in priimkom. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na časovnici. Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
 8. Nagrajenec bo o rezultatih obveščen tudi preko neposrednega sporočila na Facebooku, ki ni javno, in prek komentarja pod objavo, ki je javno.
 9. Za prevzem nagrade bo moral nagrajenec posredovati naslednje podatke: ime, priimek, e-naslov in naslov. Nagrajenec bo nagrado prejel osebno, izjemoma po pošti. V kolikor se nagrajenec ne javi v roku 7 dni po prvem obvestilu o nagradi, se smatra, da organizator nagrade ne rabi podeliti ali jo lahko podeli nekomu drugemu.
 10. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
 • (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook.
 • (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.
 • Nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.
 • Vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
 1. Organizator ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti, ki izhaja iz kakršnih koli kršitvenih, grozilnih, lažnih, zavajajočih, neprimernih, vznemirjajočih, žaljivih, obrekljivih, vulgarnih, opolzkih, škandaloznih, podžigajočih, pornografskih ali posvetnih oziroma katerih koli stvari, ki bi lahko predstavljale ali spodbujale ravnanje, ki bi se obravnavalo kot kaznivo dejanje, dajalo povod za civilnopravno odgovornost ali drugače kršilo kakršen koli zakon na kateri koli lokaciji te spletne strani. V primeru objave kakršne koli od takšnih vsebin bo organizator fotografijo prijavil družbenemu omrežju Facebook. Organizator bo sporočila na Facebook, pridobljena v nagradni igri, uporabljal le v namene, opredeljene v teh pravilih.
 1. Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.). Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.
 2. Akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre.
 3. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdor koli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali koriščenja nagrade.
 4. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko ta odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.
 5. Sodelujoči lahko kadar koli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov ali fotografije, pridobljenih pri pristopu k igri, ter prekine sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov info@szm.si.
 6. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri podjetju organizatorja in njihovi družinski člani ter z njimi povezane osebe.
 7. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te akcije, varoval v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 8. Sodelujoči se strinjajo, da lahko organizator do njihovega pisnega preklica obdeluje osebne podatke v zakonskih okvirih za namene trženja.
 9. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo pravila nagradne igre organizatorja in se strinjajo z njimi. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na www.gibajmaribor.si.
 10. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz nagradne igre ali koriščenja nagrade.
 11. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na www.gibajmaribor.si.

V Mariboru, 9. 8. 2019

V nagradni igri lahko sodeluješ tudi brez prijave na 4. Mariborski mestni tek. Kako? Odgovori na spodnje vprašanje, izpolni polja in pošlji.

VPRAŠANJE: kakšne “pnevmatike” ima na podplatu tekaški copat Adidas Ultraboost. Odgovor zapiši v spodnje okence.

  Tekaški copat Adidas Ultraboost ima podplat z znamko pnevmatik (obvezno)